Salgsbetingelser ved bestilling, levering og avbestilling

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer og tjnester over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Brødr. Bøckmann AS, Torsnesveien 16/18, 1630 Gamle Fredrikstad – organisasjonsnummer: 913 001 087, [email protected] / 958 55 500, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader som oppgitt på aktivitetsbyen.no. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Ved forhåndsbestilling på Aktivitetsbyen.no belastes hele beløpet for tjenesten ved bestilling. 

Selgeren krever betaling for varen fra det tidspunkt bestillingen blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort, debetkort eller Vipps ved betaling, vil selgeren trekke kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som bookingen bekreftes.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har benyttet seg av tjenesten fra Aktivitetsbyen, eller at dato for booking er passert.

6. Levering

Leveringstidspunkt eller booking periode fremgår av bestillingsbekreftelsen. Selgeren plikter å levere varen/tjenesten til kjøper uten unødig opphold og i hht fastsatte datoer som fremgår av bookingbekreftelsen.

7. Angrerett

Reservasjonen kan fritt avbestilles inntil 1 uke før oppholdet skal begynne. Ved avbestilling f.o.m 1 uke før ankomst (7 dager) belastes 25% av bestillingen, ved avbestilling f.o.m 6 dager t.o.m 3 dager før ankomst belastes 50% av bestillingen. Avbestilling etter dette gir ingen refusjon. «No-Show» belastes uavhengig. Dersom det foreligger mangel ved produktet eller varen ikke samsvarer med hva som er avtalt, må reklamasjon snarest mulig fremsettes, og innen rimelig tid etter at kunden oppdager eller burde oppdaget mangelen. Reklamasjon gjøres ved å sende en skriftlig henvendelse til [email protected].

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig ( e-post eller brev).

Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad samler inn og bruker personopplysninger.

Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, ved leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven §19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven §18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på aktivitetsbyen.no

Leder har det daglige ansvaret for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstads behandlinger av personopplysninger på aktivitetsbyen.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad deler ikke personopplysninger med andre 3. parts instanser.

Frontkom AS er databehandler og driftsleverandør for Aktivitetsbyen.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad og Frontkom AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. Se databehandleravtale som regulerer hvilken informasjon Frontkom AS har tilgang til og hvordan den behandles.

Nettstatistikk

Et kundeforhold hos Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad er definert til å vare 26 mnd. etter ingen aktivitet er registrert mellom partene.

Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Aktivitetsbyen.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted for å samle inn statistikken.

Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Aktivitetsbyen til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt aktivt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler til å innhente ikke-personlig informasjon fra besøkende for å forbedre deres online opplevelse og tilrettelegge besøket deres på nettstedet. Nettstedet kan bruke informasjonskapsler for å gjenkjenne gjentatte besøkende og spore brukeratferd, og samle sammenlagte data som muliggjør forbedring av innholdet.

Vi respekterer innstillinger for ”Do Not Track” i brukerens nettleser (gjelder headerne X-Do-Not-Track og DNT). Funksjonen for Do Not Track er inkludert i de fleste nye nettlesere. Den kan alternativt legges inn av brukeren selv.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Som bruker kan du også redigere innstillinger for Google Analytics statistikk og deling av data i Google Personvern og sikkerhet for data

Håndtering av informasjonskapsler

Følgende informasjonskapsler brukes på Aktivitetsbyen.no:

Google Tag Manager er et verktøy vi bruker til å styre resten av informasjonskapslene som er nevnt her.

Annonsering

AdWords/Doubleclick bruker informasjonskapsler for å forbedre annonseringen. Noen vanlige applikasjoner er rettet mot annonsering basert på hva som er relevant for en bruker, for å forbedre rapporteringen om kampanje-ytelse, og for å unngå å vise annonser som brukeren allerede har sett.

Facebook Pixel og Custom Conversions gjør at vi kan bygge anonymiserte lister over besøkende som er interessert i ulike produkter og tjenester vi skriver om på nettsidene våre (retargeting). Dette gjør at du noen ganger vil se annonser om våre produkter på Facebooks plattformer.

Analyse

Google Analytics generer anonymisert statistikk om besøkende.

_ga og _gat: Brukes for å kunne spore bruk av løsningen og forstå brukernes behov gjennom statistikkverktøyet Google Analytics. Vi anonymiserer brukerens IP-adresse og sender dataene kryptert til Google Analytics. Vi kan ikke identifisere brukere basert på statistikken.
Google Analytics sin personvernerklæring

Deling av innlegg

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Nyhetsbrev

Aktivitetsbyen sender ut nyhetsbrev cirka 1 gang per måned, via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan når som helst si opp abonnementet her.

Bestilling av overnatting

På nettsiden kan du bestille overnatting ved å oppgi blant annet navn, e-post og postadresse. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av overnatting blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen på e-post og sende deg nyheter og tilbud fra Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, etter eget samtykke.

Bestilling av aktiviteter

På nettsiden kan du bestille diverse aktiviteter ved å oppgi blant annet navn, e-post og mobilnummer. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av aktiviteter blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen på e-post og sende deg nyheter og tilbud fra Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, etter eget samtykke.

E-post og telefon

Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle forespørsler fra kunder. Leder i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres ikke.

Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstads medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler logges ikke. Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens §18, 1. ledd. Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstads systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller portert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: [email protected]

Telefon: +47 99 221 999

Postadresse: Torsnesveien 16/18, 1630, Gamle Fredrikstad